Zrubová guľatina – je moderný a trvanlivý stavebný materiál, ktorý dnes uprednostňuje veľa zákazníkov. Kvalitne opracované , pripravené a očíslované jednotlivé stavebné prvky jednoducho poskladáme a nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy, lebo majú ideálny tvar.